Transport og logistikkforbundet

Norway,

Transport og Logistikkforbundet er en fagforening for deg som kjører lastebil, som ansatt eller enbilseier, samt turbussjåfører.

Main Services:

Medlemskap Trygghet Advokatbistand Lønnskrav Usaklig oppsigelse

Transport og logistikkforbundet

Transport og Logistikkforbundet er en fagforening for deg som kjører lastebil, som ansatt eller enbilseier, samt turbussjåfører.

Bilbergere, kranførere, ledebilsjåfører og trafikkdirigenter er også velkommen. Transportbransjen står ovenfor enorme utfordringer i årene som kommer, og man trenger et forbund som utelukkende fokuserer på bransjen. Akkurat som for godssjåførene merker turbussjåførene at presset i markedet truer lønns og arbeidsforholdene.
Selv om TLF er en arbeidstakerorganisasjon jobber vi også politisk for å bedre rammevilkårene for norske bileiere og turbusselskaper. Vi har klare strategier for å ivareta sjåførenes interesser i en bransje som er preget av ustruktur, sosial dumping og gråsoner, hvor også bevisste lovbrudd motivert av ønsker om vinning stadig oftere er tema i bransjen.

Pin It on Pinterest