Norsk Manuellterapeutforening

Norway, Oslo

Norsk Manuellterapeutforening, NMF, organiserer manuellterapeutene i Norge

Main Services:

manuellterapi , sykmelding , henvisning , nakke , rygg , skulder , fysioterapi , smerter , ultralyd , injeksjon

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening, NMF, organiserer manuellterapeutene i Norge. Foreningen er også åpen for manuellterapistudenter (både innenlandske og utenlandske) og fysioterapistudenter som tar sikte på å bli manuellterapeuter.

Manuellterapeuter behandler smerter i muskler og ledd i hele kroppen, for eksempel:

* Hodepine, svimmelhet, øresus. Kjeveplager
* Nakke- og skulderplager
* Armplager: tennis- og golfalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Karpaltunnelsyndrom
* Ryggplager: lumbago, isjias
* Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
* Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
* Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
* Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
* Fotplager: Achillessenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter.

Noen manuellterapeuter har også spesialisert seg på behandling av barn.

Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.
De kan skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist. Manuellterapeuten kan også sykmelde inntil 12 uker.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut som har driftstilskudd fra kommunen. Med trygderefusjon har pasientene rett til å opparbeide seg frikort som hos fastlegen.

Norsk Manuellterapeutforening arrangerer jevnlig kurs og konferanser. Kursene er både stedlige og i opptak, og publiseres på portalene kurs.manuell.no og www.muskelskjelettkurs.no.

Manuellterapeuter har enten:

* Eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning, eller godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning.
I begge tilfeller har manuellterapeuten i tillegg særskilt opplæring i trygdefaglige emner.

Det tar sju år å bli utdannet som manuellterapeut.

Opptakskrav til utdanningen:

* 3 år bachelorutdanning i fysioterapi
* 1 år turnustjeneste
* 1 års praksis

Manuellterapeuter følger vitenskapelig dokumentasjon i behandlingen.

Svært mange behandligsmetoder som manuellterapeuter bruker, er veldokumenterte og har positiv effekt overfor en rekke lidelser og plager i muskel-/skjelettapparatet. Dette går fram av en rapport utarbeidet av fysioterapeut/dr. scient. Kjersti Storheim og spesialist i manuellterapi/dr. philos Anne Marit Mengshoel. De har utarbeidet rapporten på oppdrag av Faggruppen for manuellterapi. Rapporten bygger på oversiktsartikler registrert i Medline, PEDro, Cinahl, Cochrane og/eller som er fremkommet ved håndsøk.

En analyse utført av Oslo Economics (OE) viser at manuellterapeuter behandler i gjennomsnitt dobbelt så mange pasienter som fysioterapeuter i løpet av et år. Videre har manuellterapeuter signifikant kortere behandlingsforløp
og signifikant færre pasientbehandlinger per pasientforløp sammenlignet med fysioterapeuter, selv når pasientene kontrolleres for kjennetegnene diagnose, kjønn, alder og bostedsfylke. Selv om manuellterapeutene til dels har høyere takster viser OEs analyse at manuellterapi ved sammenlignbare pasienttilfeller har lavere eller om lag like kostnader som fysioterapi, og langt lavere kostnader enn psykomotorisk fysioterapi, per behandlingsforløp.

Pin It on Pinterest