MINDEED

Sweden, Stockholm

MINDEED erbjuder privata tjänster inom specialistpsykiatri för att göra vården mer tillgänglig

Main Services:

ADHD utredning , Autism utredning , Psykiatriker , Online psykiatri , Bipolär utredning , Bipolär behandling , ADHD behandling

MINDEED

MINDEED erbjuder privata tjänster inom specialistpsykiatri för att göra vården mer tillgänglig. Vi fokuserar på ADHD utredning, autism utredning, diagnosutredning för bipolär sjukdom samt allmänpsykiatrisk diagnosutredning. Vi erbjuder även behandling för dessa tillstånd för ett begränsat antal patienter. MINDEED arbetar i team som består av både psykiater och psykolog för att säkerställa högsta kvalitet i bedömningen.

Våra tjänster: 1) Utredning och behandling för autismspektrumstörning och relaterade tillstånd hos vuxna: Asperger syndrom, högfungerande autism, autism hos äldre eller kvinnor. 2) Allmänpsykiatrisk bedömning för komplexa fall
Diagnosbedömning inom allmänpsykiatri inklusive komplexa tillstånd där diagnos och/eller behovet är oklart, den kliniska bilden är ovanlig eller aktuella diagnoser är mindre vanliga. 3) Utredning och behandling för ADHD, ADD hos vuxna. ADD, ADHD utredning, inklusive ovanliga ADHD presentationer hos unga vuxna, äldre eller kvinnor, differentialdiagnostik av komplexa tillstånd med andra psykiatriska diagnoser. 4) Behandling av psykiatriska tillstånd: läkemedelsbehandling, psykoterapi (enl. ACT med en eklektisk approach) och uppföljning via samma psykiatrer med fokus på kontinuitet, professionalism, smidiga processer samt privacy. 5) Second opinion för tidigare neuropsykiatrisk utredning. Omprövning av tidigare ställd eller avfärdad diagnos inom specialistpsykiatri. 6) Prioriteringsbedömning och planering av behandling för komplexa tillstånd. Snart är det även äldrepsykiatri!

Pin It on Pinterest